Esileht Tarneinfo

Tarneinfo

Kaupade tellimine ja kohaletoimetamine

Tellida on võimalik:

Kõik sooritatud tellimused, sõltumata esitamisvormist, mis on esitatud tööpäeval kuni kella 12.00 täidame järgmise tööpäeva jooksul.

Erandiks loeme Saared – kaupu tarnitakse 3 päeval nädalas.

Tallinna piires on võimalik samapäeva kohaletoimetamine kuni kella 12.00-ni (k.a) esitatud tellimustele, hilisemad tellimused toimetame kohale järgmisel tööpäeval.

Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Magnum Dental OÜ-st toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Magnum Dental OÜ müügi üldtingimused ning Eesti Vabariigis kehtivad seadused.

Magnum Dental OÜ-l on õigus teha müügi üldtingimustes muudatusi.

Kõik veebilehel näidatud hinnad on eurodes, hindadele lisandub käibemaks 22%.

Pretensioonid

Magnum Dental OÜ vastutab toote nõuetele vastavuse ja puuduste eest, mis olid tootel selle üleandmise ajal. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on kliendil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puuduseta toote vastu või toote parandamist. Kokkuleppel on võimalik nõuetele mittevastav toode tagastada. Tagastamise tingimused on toodud siin. Pretensiooni toote kohta saab saata aadressile dental@magnum.ee

Vääramatu jõud

Magnum Dental OÜ ei vastuta Tellija ees oma kohustuste täitmata jätmise eest, sh kauba kohaletoimetamise viibimise eest, kui kohustuse mittetäitmine on tingitud asjaoludest, mida Magnum Dental OÜ ei saanud mõjutada või ette näha. Täitmine viibib kuni täitmist takistava asjaolu äralangemiseni. Võimalusel informeerib Magnum Dental Tellijat kohustuse täitmise takistusest ja selle eeldatavast kestvusest.

Garantii

Garantii kehtib ainult nendele kaupadele, mille kasutusjuhendis e-poes või kaasasolevas dokumentatsioonis on vastav viide. Kui kaubaga kaasasolevas dokumentatsioonis viide garantiile puudub, kehtivad kaubale tavapärases kauba nõuetele vastavuse kriteerimid ning nõudeid on võimalik esitada vastavatel alustel.

Omandiõigus

Müüjal (Magnum Dental OÜ-l) on omandiõigus kaubale kuni kaupade eest on tasutud (omandireservatsioon).

Magnum Dental OÜ veebilehel toodud kaupade kirjeldused, fotod jm info on kaitstud autoriõigustega ning ükskõik millise info või foto kasutamiseks tuleb küsida eelnevalt Magnum Dental OÜ luba.